Gratis kinovisning av The Third Industrial Revolution

Vi popper popcorn, setter fram stoler og sakkosekker, også koser oss med kinovisning av The Third Industrial Revolution – kom bli med!

Arrangementet gjennomføres av 2M2D og Blockchangers
https://www.2m2d.no/
https://blockchangers.com